Ngôn ngữ:

Tiếng Thổ

[tr]

Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm