Ngôn ngữ:

Tiếng Thổ

[tr]

Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: kimyasal elementler

Đăng ký theo dõi kimyasal elementler phát âm