Ngôn ngữ:

Tiếng Tatarstan

[tt]

Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: toponimy (tt)

Đăng ký theo dõi toponimy (tt) phát âm