Ngôn ngữ:

Tiếng Udmurt

[udm]

Trở lại Tiếng Udmurt

Thể loại: Tatar Swadesh list

Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm