Ngôn ngữ:

Tiếng Ukraina

[uk]

Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: гори

Đăng ký theo dõi гори phát âm