Ngôn ngữ:

Tiếng Ukraina

[uk]

Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: землезнавство

Đăng ký theo dõi землезнавство phát âm