Ngôn ngữ:

Tiếng Ukraina

[uk]

Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: йти

Đăng ký theo dõi йти phát âm