Ngôn ngữ:

Tiếng Ukraina

[uk]

Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: diminutives

Đăng ký theo dõi diminutives phát âm