Ngôn ngữ:

Tiếng Uzbekistan

[uz]

Trở lại Tiếng Uzbekistan

  • phát âm Iyun Iyun
  • phát âm lyun lyun