Ngôn ngữ:

Tiếng Uzbekistan

[uz]

Trở lại Tiếng Uzbekistan

Thể loại: Uzbek (language)

Đăng ký theo dõi Uzbek (language) phát âm