Ngôn ngữ:

Tiếng Veneto

[vec]

Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: to whistle

Đăng ký theo dõi to whistle phát âm