Ngôn ngữ:

Tiếng Veneto

[vec]

Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: utensiles

Đăng ký theo dõi utensiles phát âm