Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

[vi]

Trở lại Tiếng Việt

  • phát âm hú