Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

[vi]

Trở lại Tiếng Việt

Thể loại: conjunction

Đăng ký theo dõi conjunction phát âm

  • phát âm và
  • phát âm như như
  • phát âm qua qua
  • phát âm nếu nếu
  • phát âm che che
  • phát âm nó