Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

[vi]

Trở lại Tiếng Việt

  • phát âm chai chai
  • phát âm Trà Trà
  • phát âm Cha Cha
  • phát âm ki ki
  • phát âm te te