Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: adjective

Đăng ký theo dõi adjective phát âm