Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?