Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: irregular verb

Đăng ký theo dõi irregular verb phát âm