Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

  • phát âm Nick Nick