Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: monosyllable

Đăng ký theo dõi monosyllable phát âm

  • phát âm op op
  • phát âm erg erg
  • phát âm dun dun
  • phát âm boor boor
  • phát âm bruin bruin
  • phát âm bond bond