Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: monosyllable

Đăng ký theo dõi monosyllable phát âm