Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

  • phát âm juli juli
  • phát âm juni juni