Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: months

Đăng ký theo dõi months phát âm

  • phát âm juli juli
  • phát âm juni juni