Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: Nimed

Đăng ký theo dõi Nimed phát âm