Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: noun singular

Đăng ký theo dõi noun singular phát âm