Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: sąvoka (kalendorinė a. laiko)

Đăng ký theo dõi sąvoka (kalendorinė a. laiko) phát âm