Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[vls]

Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: voornaam

Đăng ký theo dõi voornaam phát âm

  • phát âm Arno Arno