Ngôn ngữ:

Tiếng Ngô

[wuu]

Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: 粵語文字

Đăng ký theo dõi 粵語文字 phát âm

 • phát âm 畀
 • phát âm 定
 • phát âm 伏
 • phát âm 拎
 • phát âm 镬
 • phát âm 晏
 • phát âm 文
 • phát âm 揩
 • phát âm 搣
 • phát âm 大
 • phát âm 降
 • phát âm 重
 • phát âm 捋
 • phát âm 挼
 • phát âm 听
 • phát âm 摑
 • phát âm 系
 • phát âm 捩
 • phát âm 嗲
 • phát âm 厣
 • phát âm 滗
 • phát âm 點
 • phát âm 浮
 • phát âm 挜
 • phát âm 啄
 • phát âm 妗
 • phát âm 徛
 • phát âm 呃
 • phát âm 竇
 • phát âm 噍
 • phát âm 惜
 • phát âm 搲
 • phát âm 厴
 • phát âm 沓
 • phát âm 嬲
 • phát âm 吟
 • phát âm 谮
 • phát âm 挞
 • phát âm 戆
 • phát âm 眯
 • phát âm 凭
 • phát âm 咪
 • phát âm 佬
 • phát âm 嗍
 • phát âm 韌
 • phát âm 刮
 • phát âm 捽
 • phát âm 晾
 • phát âm 佢
 • phát âm 損
 • phát âm 蛤
 • phát âm 冇
 • phát âm 蠱
 • phát âm 搽
 • phát âm 攋
 • phát âm 趱
 • phát âm 恨
 • phát âm 屙
 • phát âm 榷
 • phát âm 照
 • phát âm 腯
 • phát âm 嗒
 • phát âm 撩
 • phát âm 嘅
 • phát âm 恤
 • phát âm 鑊
 • phát âm 铰
 • phát âm 骾
 • phát âm 滾
 • phát âm 懵
 • phát âm 呷
 • phát âm 佗
 • phát âm 墟
 • phát âm 糁
 • phát âm 仔
 • phát âm 餲
 • phát âm 翳
 • phát âm 地
 • phát âm 蜢
 • phát âm 揞
 • phát âm 鷂
 • phát âm 鉸
 • phát âm 跶
 • phát âm 厾
 • phát âm 潷
 • phát âm 点
 • phát âm 禁
 • phát âm 暢
 • phát âm 褪
 • phát âm 巧
 • phát âm 骘
 • phát âm 聽
 • phát âm 閂
 • phát âm 盅
 • phát âm 饩