Ngôn ngữ:

Tiếng Ngô

[wuu]

Trở lại Tiếng Ngô

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?