Ngôn ngữ:

Tiếng Ngô

[wuu]

Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: chimical element

Đăng ký theo dõi chimical element phát âm

 • phát âm 氧
 • phát âm 系
 • phát âm 鎳
 • phát âm 鈦
 • phát âm 釹
 • phát âm 鏑
 • phát âm 銅
 • phát âm 钬
 • phát âm 砷
 • phát âm 錸
 • phát âm 鉀
 • phát âm 銣
 • phát âm 鎵
 • phát âm 磷
 • phát âm 錳
 • phát âm 铹
 • phát âm 銻
 • phát âm 銪
 • phát âm 鈣
 • phát âm 氟
 • phát âm 鉍
 • phát âm 钚
 • phát âm 銀
 • phát âm 锿
 • phát âm 鉭
 • phát âm 汞
 • phát âm 氪
 • phát âm 鐨
 • phát âm 鉈
 • phát âm 鈩
 • phát âm 氬
 • phát âm 镅
 • phát âm 鎘
 • phát âm 溴
 • phát âm 硫
 • phát âm 矽
 • phát âm 锫
 • phát âm 銠
 • phát âm 鋅
 • phát âm 鉻
 • phát âm 镤
 • phát âm 钆
 • phát âm 鈁
 • phát âm 铥
 • phát âm 氯
 • phát âm 鐵
 • phát âm 鉛
 • phát âm 釙
 • phát âm 鎢
 • phát âm 鐳
 • phát âm 鉿
 • phát âm 碘
 • phát âm 釔
 • phát âm 锘
 • phát âm 鎂
 • phát âm 镥
 • phát âm 鉑
 • phát âm 鍺
 • phát âm 鋁
 • phát âm 銥
 • phát âm 鍶
 • phát âm 鈉
 • phát âm 鐿
 • phát âm 釩
 • phát âm 硒
 • phát âm 鉬
 • phát âm 锎
 • phát âm 铽
 • phát âm 砹
 • phát âm 氖
 • phát âm 維生素 維生素
 • phát âm 镨
 • phát âm 錒
 • phát âm 鉺
 • phát âm 釤
 • phát âm 釷
 • phát âm 氡
 • phát âm 鈾
 • phát âm 鋨
 • phát âm 銦
 • phát âm 鈷
 • phát âm 锝
 • phát âm 鋦
 • phát âm 碲
 • phát âm 鈧
 • phát âm 镎
 • phát âm 氙
 • phát âm 鍆
 • phát âm 鋇