Ngôn ngữ:

Tiếng Nenets Tundra

[yrk]

Trở lại Tiếng Nenets Tundra

Thể loại: number 9

Đăng ký theo dõi number 9 phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?