Ngôn ngữ:

Tiếng Quảng Đông

[yue]

Trở lại Tiếng Quảng Đông

 • phát âm 賀
 • phát âm 泉
 • phát âm 世
 • phát âm 魏
 • phát âm 秦
 • phát âm 燕
 • phát âm 楚
 • phát âm 齊
 • phát âm 堺
 • phát âm 倪
 • phát âm 沙
 • phát âm 鄒
 • phát âm 周
 • phát âm 畢
 • phát âm 承
 • phát âm 謝
 • phát âm 田
 • phát âm 尤
 • phát âm 向
 • phát âm 申
 • phát âm 應
 • phát âm 元
 • phát âm 葛
 • phát âm 練
 • phát âm 魯
 • phát âm 张
 • phát âm 米
 • phát âm 花
 • phát âm 祝
 • phát âm 門