Ngôn ngữ:

Tiếng Quảng Đông

[yue]

Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: 民族

Đăng ký theo dõi 民族 phát âm