Ngôn ngữ:

Tiếng Quảng Đông

[yue]

Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: adjective

Đăng ký theo dõi adjective phát âm