Ngôn ngữ:

Tiếng Quảng Đông

[yue]

Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: chimical element

Đăng ký theo dõi chimical element phát âm

 • phát âm 鉈
 • phát âm 汞
 • phát âm 鉍
 • phát âm 銥
 • phát âm 錸
 • phát âm 鉑
 • phát âm 釙
 • phát âm 铽
 • phát âm 钆
 • phát âm 鏑
 • phát âm 鉭
 • phát âm 钬
 • phát âm 镥
 • phát âm 鉺
 • phát âm 鎢
 • phát âm 铥
 • phát âm 鉿
 • phát âm 鐿
 • phát âm 釤
 • phát âm 銪
 • phát âm 釹
 • phát âm 钷
 • phát âm 镨
 • phát âm 鈰
 • phát âm 碲
 • phát âm 銀
 • phát âm 鑭
 • phát âm 銫
 • phát âm 系
 • phát âm 銻