Ngôn ngữ:

Tiếng Quảng Đông

[yue]

Trở lại Tiếng Quảng Đông

 • phát âm 磷
 • phát âm 矽
 • phát âm 鋁
 • phát âm 鎂
 • phát âm 鈉
 • phát âm 氖
 • phát âm 錫
 • phát âm 鍶
 • phát âm 銣
 • phát âm 鐨
 • phát âm 锘
 • phát âm 鈩
 • phát âm 锫
 • phát âm 锿
 • phát âm 铹
 • phát âm 鍆
 • phát âm 锎
 • phát âm 鋦
 • phát âm 镅
 • phát âm 鈾
 • phát âm 镎
 • phát âm 釷
 • phát âm 钚
 • phát âm 镤
 • phát âm 鐳
 • phát âm 鈁
 • phát âm 釙
 • phát âm 氡
 • phát âm 砹
 • phát âm 錒