Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

[zh]

Trở lại Tiếng Trung

Thể loại:

Đăng ký theo dõi 姓 phát âm

 • phát âm 姓
 • phát âm 万俟 万俟
 • phát âm 賀
 • phát âm 泉
 • phát âm 世
 • phát âm 魏
 • phát âm 秦
 • phát âm 燕
 • phát âm 楚
 • phát âm 齊
 • phát âm 黄
 • phát âm 堺
 • phát âm 倪
 • phát âm 沙
 • phát âm 鄒
 • phát âm 周
 • phát âm 畢
 • phát âm 承
 • phát âm 謝
 • phát âm 田
 • phát âm 尤
 • phát âm 向
 • phát âm 申
 • phát âm 應
 • phát âm 元
 • phát âm 葛
 • phát âm 練
 • phát âm 魯
 • phát âm 张
 • phát âm 米
 • phát âm 花
 • phát âm 祝
 • phát âm 門
 • phát âm 位
 • phát âm 伯
 • phát âm 希
 • phát âm 昆
 • phát âm 鍾
 • phát âm 黃
 • phát âm 左
 • phát âm 清水 清水
 • phát âm 姬
 • phát âm 衣
 • phát âm 赤
 • phát âm 迟
 • phát âm 谌
 • phát âm 陈
 • phát âm 巢
 • phát âm 唱
 • phát âm 昌
 • phát âm 单于 单于
 • phát âm 苍
 • phát âm 倉
 • phát âm 奧
 • phát âm 布
 • phát âm 步
 • phát âm 秉
 • phát âm 宾
 • phát âm 别
 • phát âm 彪
 • phát âm 边
 • phát âm 毕
 • phát âm 贲
 • phát âm 貝
 • phát âm 暴
 • phát âm 拜
 • phát âm 伊集院 伊集院
 • phát âm 高山 高山
 • phát âm 松山 松山
 • phát âm 川崎 川崎
 • phát âm 宮崎 宮崎
 • phát âm 福岡 福岡
 • phát âm 千葉 千葉
 • phát âm 山形 山形
 • phát âm 西川 西川
 • phát âm 吉田 吉田
 • phát âm 田中 田中
 • phát âm 尹
 • phát âm 趙
 • phát âm 韓
 • phát âm 鄭
 • phát âm 姜
 • phát âm 車
 • phát âm 張
 • phát âm 崔
 • phát âm 李
 • phát âm 方
 • phát âm 山
 • phát âm 坂田 坂田
 • phát âm 森山 森山
 • phát âm 小林 小林
 • phát âm 岡山 岡山
 • phát âm 林
 • phát âm 白
 • phát âm 毛
 • phát âm 解
 • phát âm 郁
 • phát âm 盛(shèng) 盛(shèng)
 • phát âm 康
 • phát âm 錢