Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: çay

Đăng ký theo dõi çay phát âm

  • phát âm çay çay