Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: contracciones

Đăng ký theo dõi contracciones phát âm

  • phát âm tol tol