Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: contracciones

Đăng ký theo dõi contracciones phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?