Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: musical notation

Đăng ký theo dõi musical notation phát âm

  • phát âm nat nat