Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

  • phát âm ser ser
  • phát âm bajar bajar
  • phát âm ver ver
  • phát âm va va
  • phát âm pare pare