Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Hoặc xem qua 50 từ mới được thêm để phát âm. Có thể bạn giúp được một vài trong số đó.

 • Ghi âm từ Shoenmaker Shoenmaker [nl]
 • Ghi âm từ saoulaude saoulaude [fr]
 • Ghi âm từ Ты скучаешь по нему? Ты скучаешь по нему? [ru]
 • Ghi âm từ להכרית להכרית [he]
 • Ghi âm từ sich an jemanden wenden sich an jemanden wenden [de]
 • Ghi âm từ sich abschotten sich abschotten [de]
 • Ghi âm từ الأمور ليست كذلك على الإطلاق الأمور ليست كذلك على الإطلاق [ar]
 • Ghi âm từ Мне нравится наша библиотека. Мне нравится наша библиотека. [ru]
 • Ghi âm từ В читальных залах тихо, и вы можете там заниматься. В читальных залах тихо, и вы можете там заниматься. [ru]
 • Ghi âm từ Там стоят столы, стулья, компьютеры и так далее. Там стоят столы, стулья, компьютеры и так далее. [ru]
 • Ghi âm từ В нашей библиотеке есть читальные залы. В нашей библиотеке есть читальные залы. [ru]
 • Ghi âm từ Если вы не умеете пользоваться компьютером, вы можете попросить библиотекаря помочь вам. Если вы не умеете пользоваться компьютером, вы можете попросить библиотекаря помочь вам. [ru]
 • Ghi âm từ После этого нужную книгу найти легко. После этого нужную книгу найти легко. [ru]
 • Ghi âm từ Чтобы найти нужную книгу, вы можете по компьютеру найти её номер и узнать, на какой полке это книга стоит. Чтобы найти нужную книгу, вы можете по компьютеру найти её номер и узнать, на какой полке это книга стоит. [ru]
 • Ghi âm từ Я беру книги в нашей городской библиотеке. Я беру книги в нашей городской библиотеке. [ru]
 • Ghi âm từ Это большое здание, в котором на полках стоят книги и лежат газеты и журналы. Это большое здание, в котором на полках стоят книги и лежат газеты и журналы. [ru]
 • Ghi âm từ Я беру книги в нашей городской библиотек Я беру книги в нашей городской библиотек [ru]
 • Ghi âm từ أزلام أزلام [apc]
 • Ghi âm từ kuulake kuulake [et]
 • Ghi âm từ 拿來 拿來 [zh]
 • Ghi âm từ 打手腸 打手腸 [zh]
 • Ghi âm từ der Flugzeug der Flugzeug [de]
 • Ghi âm từ Ich habe eine Partnerin. Ich habe eine Partnerin. [de]
 • Ghi âm từ I work for Desart. I work for Desart. [en]
 • Ghi âm từ Ich habe ein Partner. Ich habe ein Partner. [de]
 • Ghi âm từ insgesamt für 2 Wochen insgesamt für 2 Wochen [de]
 • Ghi âm từ Preisaufschlüsselung Preisaufschlüsselung [de]
 • Ghi âm từ Qualität des Unterrichts Qualität des Unterrichts [de]
 • Ghi âm từ Siena Siena [de]
 • Ghi âm từ Шапка ей велика. Шапка ей велика. [ru]
 • Ghi âm từ Мы будем готовы через пять минут. Мы будем готовы через пять минут. [ru]
 • Ghi âm từ He penned an extensive review. He penned an extensive review. [en]
 • Ghi âm từ I am a graphic designer. I am a graphic designer. [en]
 • Ghi âm từ Таня, ты готова Таня, ты готова [ru]
 • Ghi âm từ Доллары им нужны. Доллары им нужны. [ru]
 • Ghi âm từ storage charges storage charges [en]
 • Ghi âm từ a party to a suit at law a party to a suit at law [en]
 • Ghi âm từ west-northwest west-northwest [en]
 • Ghi âm từ przemarzną przemarzną [pl]
 • Ghi âm từ przemarzniecie przemarzniecie [pl]
 • Ghi âm từ przemarznie przemarznie [pl]
 • Ghi âm từ przemarzniemy przemarzniemy [pl]
 • Ghi âm từ przemarzniesz przemarzniesz [pl]
 • Ghi âm từ przemarznę przemarznę [pl]
 • Ghi âm từ a scrollable dashboard a scrollable dashboard [en]
 • Ghi âm từ Cholera! Ale ziąb! Za parę minut przemarznę do szpiku kości. Cholera! Ale ziąb! Za parę minut przemarznę do szpiku kości. [pl]
 • Ghi âm từ permanent military installation permanent military installation [en]
 • Ghi âm từ productivity-sapping outcomes productivity-sapping outcomes [en]
 • Ghi âm từ Créeme Créeme [es]
 • Ghi âm từ Where you been keeping yourself Where you been keeping yourself [en]