Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Hoặc xem qua 50 từ mới được thêm để phát âm. Có thể bạn giúp được một vài trong số đó.

 • Ghi âm từ 鐵刀木 鐵刀木 [zh]
 • Ghi âm từ entre a espada e a parede entre a espada e a parede [pt]
 • Ghi âm từ Helgalein Helgalein [de]
 • Ghi âm từ о насильственном отторжении о насильственном отторжении [ru]
 • Ghi âm từ Мои попутчики - надоедливые люди Мои попутчики - надоедливые люди [ru]
 • Ghi âm từ Вы можете налить горячую воду здесь Вы можете налить горячую воду здесь [ru]
 • Ghi âm từ Говорят, что лиса хитрее всех прочих животных Говорят, что лиса хитрее всех прочих животных [ru]
 • Ghi âm từ durchdrangen durchdrangen [de]
 • Ghi âm từ На платформе есть торговцы На платформе есть торговцы [ru]
 • Ghi âm từ Он - Торговец фруктами Он - Торговец фруктами [ru]
 • Ghi âm từ glattgehen glattgehen [de]
 • Ghi âm từ Вы можете её опустить вот так Вы можете её опустить вот так [ru]
 • Ghi âm từ Он опустил стекло Он опустил стекло [ru]
 • Ghi âm từ 幼すぎる 幼すぎる [ja]
 • Ghi âm từ Нужно взять за эту ручку и потянуть его вниз с силой Нужно взять за эту ручку и потянуть его вниз с силой [ru]
 • Ghi âm từ Вот это место уже заправлено Вот это место уже заправлено [ru]
 • Ghi âm từ две простыни две простыни [ru]
 • Ghi âm từ une bernache nonnette une bernache nonnette [fr]
 • Ghi âm từ une bernache du Canada une bernache du Canada [fr]
 • Ghi âm từ un berger allemand un berger allemand [fr]
 • Ghi âm từ un béret vert un béret vert [fr]
 • Ghi âm từ une belle-sœur une belle-sœur [fr]
 • Ghi âm từ un belle-nièce un belle-nièce [fr]
 • Ghi âm từ une belle-maman une belle-maman [fr]
 • Ghi âm từ la belle-famille la belle-famille [fr]
 • Ghi âm từ une belle-de-nuit une belle-de-nuit [fr]
 • Ghi âm từ une belle-de-jour une belle-de-jour [fr]
 • Ghi âm từ Через 10 минут я начну проверять билеты и выдавать бельё Через 10 минут я начну проверять билеты и выдавать бельё [ru]
 • Ghi âm từ 1890'erne 1890'erne [da]
 • Ghi âm từ Туалет в конце коридора Туалет в конце коридора [ru]
 • Ghi âm từ Прошу провожающих выйти из вагона Прошу провожающих выйти из вагона [ru]
 • Ghi âm từ zdarza się - zderza się zdarza się - zderza się [pl]
 • Ghi âm từ werebear werebear [en]
 • Ghi âm từ werecreature werecreature [en]
 • Ghi âm từ zderza się zderza się [pl]
 • Ghi âm từ zderzam się zderzam się [pl]
 • Ghi âm từ zderzasz się zderzasz się [pl]
 • Ghi âm từ zderzają się zderzają się [pl]
 • Ghi âm từ zderzamy się zderzamy się [pl]
 • Ghi âm từ Учительница перепутала наши имена Учительница перепутала наши имена [ru]
 • Ghi âm từ Lycaon pictus Lycaon pictus [la]
 • Ghi âm từ wolontariacki wolontariacki [pl]
 • Ghi âm từ Я думаю, ты меня с кем-то перепутал Я думаю, ты меня с кем-то перепутал [ru]
 • Ghi âm từ kolumna marszowa kolumna marszowa [pl]
 • Ghi âm từ w kolumnie marszowej w kolumnie marszowej [pl]
 • Ghi âm từ das Stift das Stift [de]
 • Ghi âm từ une belle infidèle une belle infidèle [fr]
 • Ghi âm từ belgo-canadienne belgo-canadienne [fr]
 • Ghi âm từ belgo-canadien belgo-canadien [fr]
 • Ghi âm từ un bel-enfant un bel-enfant [fr]