Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Hoặc xem qua 50 từ mới được thêm để phát âm. Có thể bạn giúp được một vài trong số đó.

 • Ghi âm từ मिर्जई मिर्जई [hi]
 • Ghi âm từ कोका कोला कोका कोला [hi]
 • Ghi âm từ शम्पेन शम्पेन [hi]
 • Ghi âm từ कावा कावा [hi]
 • Ghi âm từ ब्रांडी ब्रांडी [hi]
 • Ghi âm từ लेमनेड लेमनेड [hi]
 • Ghi âm từ कार-वर्कशॉप कार-वर्कशॉप [hi]
 • Ghi âm từ स्की का मैदान स्की का मैदान [hi]
 • Ghi âm từ तरण-ताल तरण-ताल [hi]
 • Ghi âm từ मेट्रो-स्टेशन मेट्रो-स्टेशन [hi]
 • Ghi âm từ चश्माघर चश्माघर [hi]
 • Ghi âm từ गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप [hi]
 • Ghi âm từ कांसुलेट कांसुलेट [hi]
 • Ghi âm từ मांस की दुकान मांस की दुकान [hi]
 • Ghi âm từ फुटबॉल-मैदान फुटबॉल-मैदान [hi]
 • Ghi âm từ अग्निशमन-दस्ता अग्निशमन-दस्ता [hi]
 • Ghi âm từ क्लिनिक क्लिनिक [hi]
 • Ghi âm từ ट्रैवेल-एजेंसी ट्रैवेल-एजेंसी [hi]
 • Ghi âm từ दो सौ दो सौ [hi]
 • Ghi âm từ वायलेट वायलेट [hi]
 • Ghi âm từ हल्का नीला हल्का नीला [hi]
 • Ghi âm từ वाइन वाइन [hi]
 • Ghi âm từ स्कर्ट स्कर्ट [hi]
 • Ghi âm từ चौक चौक [hi]
 • Ghi âm từ पेटी पेटी [hi]
 • Ghi âm từ कसाई कसाई [hi]
 • Ghi âm từ बेकरी बेकरी [hi]
 • Ghi âm từ सैंडल सैंडल [hi]
 • Ghi âm từ जूते जूते [hi]
 • Ghi âm từ टाई टाई [hi]
 • Ghi âm từ ट्राम ट्राम [hi]
 • Ghi âm từ बैग बैग [hi]
 • Ghi âm từ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट [hi]
 • Ghi âm từ सत्रह सत्रह [hi]
 • Ghi âm từ बीयर बीयर [hi]
 • Ghi âm từ व्हिस्की व्हिस्की [hi]
 • Ghi âm từ अग्निशामक अग्निशामक [hi]
 • Ghi âm từ अग्न्याशय अग्न्याशय [hi]
 • Ghi âm từ मुकुट मुकुट [hi]
 • Ghi âm từ डॉक्टर डॉक्टर [hi]
 • Ghi âm từ धूसर धूसर [hi]
 • Ghi âm từ That looks fun. That looks fun. [en]
 • Ghi âm từ ENGLISH EXERCISE ENGLISH EXERCISE [en]
 • Ghi âm từ Darrell Clarke Darrell Clarke [en]
 • Ghi âm từ 明菴栄西 明菴栄西 [ja]
 • Ghi âm từ 清明前 清明前 [zh]
 • Ghi âm từ 芋粥 芋粥 [ja]
 • Ghi âm từ Que veut dire ceci Que veut dire ceci [fr]
 • Ghi âm từ 六方 六方 [ja]
 • Ghi âm từ 飛び六方 飛び六方 [ja]