Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Hoặc xem qua 50 từ mới được thêm để phát âm. Có thể bạn giúp được một vài trong số đó.

 • Ghi âm từ ստրինգ ստրինգ [hy]
 • Ghi âm từ टॉप टॉप [hi]
 • Ghi âm từ लेगिंग लेगिंग [hi]
 • Ghi âm từ गोफन गोफन [hi]
 • Ghi âm từ आन्तरिक कमीज आन्तरिक कमीज [hi]
 • Ghi âm từ बादबानी बादबानी [hi]
 • Ghi âm từ मिर्जई मिर्जई [hi]
 • Ghi âm từ स्की-सूट स्की-सूट [hi]
 • Ghi âm từ बरमूडा बरमूडा [hi]
 • Ghi âm từ कॉकटेल कॉकटेल [hi]
 • Ghi âm từ कावा कावा [hi]
 • Ghi âm từ ब्रांडी ब्रांडी [hi]
 • Ghi âm từ कोका कोला कोका कोला [hi]
 • Ghi âm từ शम्पेन शम्पेन [hi]
 • Ghi âm từ लेमनेड लेमनेड [hi]
 • Ghi âm từ कार-वर्कशॉप कार-वर्कशॉप [hi]
 • Ghi âm từ कॉफ़ी कॉफ़ी [hi]
 • Ghi âm từ शेक शेक [hi]
 • Ghi âm từ आसव आसव [hi]
 • Ghi âm từ स्की का मैदान स्की का मैदान [hi]
 • Ghi âm từ खेल का मैदान खेल का मैदान [hi]
 • Ghi âm từ अतिथि गृह अतिथि गृह [hi]
 • Ghi âm từ मछली की दुकान मछली की दुकान [hi]
 • Ghi âm từ टैक्सी-स्टॉप टैक्सी-स्टॉप [hi]
 • Ghi âm từ तरण-ताल तरण-ताल [hi]
 • Ghi âm từ गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप [hi]
 • Ghi âm từ चश्माघर चश्माघर [hi]
 • Ghi âm từ बस-अड्डा बस-अड्डा [hi]
 • Ghi âm từ मेट्रो-स्टेशन मेट्रो-स्टेशन [hi]
 • Ghi âm từ पुलिस-चौकी पुलिस-चौकी [hi]
 • Ghi âm từ कांसुलेट कांसुलेट [hi]
 • Ghi âm từ दवा की दूकान दवा की दूकान [hi]
 • Ghi âm từ अग्निशमन-दस्ता अग्निशमन-दस्ता [hi]
 • Ghi âm từ मांस की दुकान मांस की दुकान [hi]
 • Ghi âm từ छायादार चौड़ा रास्ता छायादार चौड़ा रास्ता [hi]
 • Ghi âm từ फुटबॉल-मैदान फुटबॉल-मैदान [hi]
 • Ghi âm từ क्लिनिक क्लिनिक [hi]
 • Ghi âm từ ट्रैवेल-एजेंसी ट्रैवेल-एजेंसी [hi]
 • Ghi âm từ pareo marama pareo marama [sr]
 • Ghi âm từ दो सौ दो सौ [hi]
 • Ghi âm từ वायलेट वायलेट [hi]
 • Ghi âm từ हल्का नीला हल्का नीला [hi]
 • Ghi âm từ वाइन वाइन [hi]
 • Ghi âm từ स्कर्ट स्कर्ट [hi]
 • Ghi âm từ चौक चौक [hi]
 • Ghi âm từ पेटी पेटी [hi]
 • Ghi âm từ कसाई कसाई [hi]
 • Ghi âm từ बेकरी बेकरी [hi]
 • Ghi âm từ सैंडल सैंडल [hi]
 • Ghi âm từ जूते जूते [hi]