Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ цнатліва цнатліва
 • Ghi âm từ мокотов мокотов
 • Ghi âm từ провад провад
 • Ghi âm từ працяць працяць
 • Ghi âm từ працягнуты працягнуты
 • Ghi âm từ праход2 праход2
 • Ghi âm từ праход1 праход1
 • Ghi âm từ пратэрмінаваць пратэрмінаваць
 • Ghi âm từ прастакутны прастакутны
 • Ghi âm từ прастакутнік прастакутнік
 • Ghi âm từ прамысловы прамысловы
 • Ghi âm từ прамераць прамераць
 • Ghi âm từ прамерзнуць прамерзнуць
 • Ghi âm từ прамова прамова [dict_uk]
 • Ghi âm từ прамовіць прамовіць
 • Ghi âm từ прамаўчаць прамаўчаць
 • Ghi âm từ прамежак прамежак
 • Ghi âm từ прамежкавы прамежкавы
 • Ghi âm từ праліў праліў
 • Ghi âm từ прама прама
 • Ghi âm từ прамая прамая
 • Ghi âm từ пралеска пралеска
 • Ghi âm từ пральны пральны
 • Ghi âm từ праліцца праліцца
 • Ghi âm từ праліць праліць
 • Ghi âm từ практыка практыка
 • Ghi âm từ практыкаванне практыкаванне
 • Ghi âm từ практычны практычны
 • Ghi âm từ пракурор пракурор
 • Ghi âm từ пракат пракат
 • Ghi âm từ пракладка пракладка
 • Ghi âm từ пракол пракол
 • Ghi âm từ прайгравальнік прайгравальнік
 • Ghi âm từ прайграваць прайграваць
 • Ghi âm từ прайграць прайграць
 • Ghi âm từ прайсці прайсці
 • Ghi âm từ пражываць пражываць
 • Ghi âm từ пражыць пражыць
 • Ghi âm từ празаік празаік
 • Ghi âm từ празмерны празмерны
 • Ghi âm từ праезд1 праезд1
 • Ghi âm từ праезд2 праезд2
 • Ghi âm từ праехаць праехаць
 • Ghi âm từ пражыванне пражыванне
 • Ghi âm từ прадукцыйнасць прадукцыйнасць
 • Ghi âm từ прадухіленне прадухіленне
 • Ghi âm từ прадэманстраваць прадэманстраваць
 • Ghi âm từ прадстаўніца прадстаўніца
 • Ghi âm từ прадстаўніцтва прадстаўніцтва
 • Ghi âm từ прадстаўнічы прадстаўнічы