Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ bagadoù bagadoù
 • Ghi âm từ bagad bagad
 • Ghi âm từ marilh marilh
 • Ghi âm từ Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed
 • Ghi âm từ koefoù koefoù
 • Ghi âm từ poliserezed poliserezed
 • Ghi âm từ poliserez poliserez
 • Ghi âm từ poliser poliser
 • Ghi âm từ polised polised
 • Ghi âm từ micherour micherour
 • Ghi âm từ micher micher
 • Ghi âm từ emaout emaout
 • Ghi âm từ emaon emaon
 • Ghi âm từ dispac'h dispac'h
 • Ghi âm từ disheñvel disheñvel
 • Ghi âm từ kuilh kuilh
 • Ghi âm từ Tiegezh Tiegezh
 • Ghi âm từ N'ouzon ket N'ouzon ket
 • Ghi âm từ mat-tre mat-tre
 • Ghi âm từ Mont a ra mat ganeoc'h? Mont a ra mat ganeoc'h?
 • Ghi âm từ hiriv hiriv
 • Ghi âm từ Pelec'h emã ar mor Pelec'h emã ar mor
 • Ghi âm từ Petra 'Lavarit ? Petra 'Lavarit ?
 • Ghi âm từ lavarit lavarit
 • Ghi âm từ gazeg wenn gazeg wenn
 • Ghi âm từ Forvo Forvo [website, pronouncing, dictionary, pronunciations, languages, 网站名]
 • Ghi âm từ dizaon dizaon
 • Ghi âm từ Petra eo se Petra eo se
 • Ghi âm từ Trugarez deoc'h Trugarez deoc'h
 • Ghi âm từ Mar plij ganeoc'h Mar plij ganeoc'h
 • Ghi âm từ ya ya [pronoun, Scrabble words, yes, Deitsch, illevo]
 • Ghi âm từ endervezh vat deoc'h endervezh vat deoc'h
 • Ghi âm từ limestra limestra
 • Ghi âm từ kaledenn kaledenn
 • Ghi âm từ kraz kraz
 • Ghi âm từ Kratz Kratz [names]
 • Ghi âm từ soupic soupic
 • Ghi âm từ Ar berc'henniezh a zo laeroñsi. Ar berc'henniezh a zo laeroñsi.
 • Ghi âm từ dec'h dec'h
 • Ghi âm từ geriaoueg geriaoueg
 • Ghi âm từ Penoas ‘mañ kont? Penoas ‘mañ kont?
 • Ghi âm từ gin gin [gastronomia catalana, food and drink Catalan food, gastronomy, beverages, marca comercial, brand names, verb, drink]
 • Ghi âm từ je vais bien je vais bien [expressions in French, learning French, greetings in French, francais]
 • Ghi âm từ Téviec Téviec [France place]
 • Ghi âm từ Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • Ghi âm từ Roparzh Roparzh
 • Ghi âm từ Frañseza Frañseza
 • Ghi âm từ Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • Ghi âm từ le faouet le faouet
 • Ghi âm từ Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]