Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • Ghi âm từ Roparzh Roparzh
 • Ghi âm từ Frañseza Frañseza
 • Ghi âm từ Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • Ghi âm từ le faouet le faouet
 • Ghi âm từ Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]
 • Ghi âm từ Kejadenn Kejadenn
 • Ghi âm từ Hirbad Hirbad
 • Ghi âm từ Roueelez Roueelez
 • Ghi âm từ Galloud Galloud
 • Ghi âm từ Hendad Hendad
 • Ghi âm từ pen ar bed pen ar bed
 • Ghi âm từ droug droug
 • Ghi âm từ demad demad
 • Ghi âm từ ar c'hi ar c'hi
 • Ghi âm từ Blaez Blaez [male name, wolf]
 • Ghi âm từ porsguen porsguen
 • Ghi âm từ kerlosquen kerlosquen
 • Ghi âm từ keranscoualc'h keranscoualc'h
 • Ghi âm từ armangeo armangeo
 • Ghi âm từ coatanscour coatanscour
 • Ghi âm từ hunvreadell hunvreadell
 • Ghi âm từ Guénhaël Guénhaël
 • Ghi âm từ kentoch kentoch
 • Ghi âm từ Catwallon Catwallon [name]
 • Ghi âm từ Tunevel Tunevel [name]
 • Ghi âm từ Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • Ghi âm từ Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • Ghi âm từ Salaün Salaün
 • Ghi âm từ Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • Ghi âm từ Torreben Torreben
 • Ghi âm từ merdeiñ merdeiñ
 • Ghi âm từ landouzen landouzen
 • Ghi âm từ Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • Ghi âm từ 25,07 25,07
 • Ghi âm từ drumadoir drumadoir
 • Ghi âm từ Demat dit ! Demat dit !
 • Ghi âm từ Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • Ghi âm từ Merzhin Merzhin
 • Ghi âm từ Pinochet Pinochet
 • Ghi âm từ deur deur [preposition, noun, Door]
 • Ghi âm từ Quenven Quenven [name]
 • Ghi âm từ Guethen Guethen [Old Breton, name]
 • Ghi âm từ Uethen Uethen [Old Breton]
 • Ghi âm từ Iarnwallon Iarnwallon [Old Breton]
 • Ghi âm từ Maez an Aod Maez an Aod [toponyme]
 • Ghi âm từ Conan Conan [name, name -, male name]
 • Ghi âm từ Auel Auel [author, surname, Old Breton]
 • Ghi âm từ guascotou guascotou [Old Breton]
 • Ghi âm từ daliu daliu [Old Breton]

Phrases

 • Ghi âm từ Kentoc'h mervel eget bezañ saotret Kentoc'h mervel eget bezañ saotret [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ Huñnvreou pell a gevrin Huñnvreou pell a gevrin [Other]
 • Ghi âm từ Va z abon twa j'ren Va z abon twa j'ren [Other]
 • Ghi âm từ kentoc'h mervel eget em zaotra kentoc'h mervel eget em zaotra [Other]