Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ pen ar bed pen ar bed
 • Ghi âm từ droug droug
 • Ghi âm từ demad demad
 • Ghi âm từ ar c'hi ar c'hi
 • Ghi âm từ Blaez Blaez [male name, wolf]
 • Ghi âm từ porsguen porsguen
 • Ghi âm từ kerlosquen kerlosquen
 • Ghi âm từ keranscoualc'h keranscoualc'h
 • Ghi âm từ armangeo armangeo
 • Ghi âm từ coatanscour coatanscour
 • Ghi âm từ hunvreadell hunvreadell
 • Ghi âm từ Guénhaël Guénhaël
 • Ghi âm từ kentoch kentoch
 • Ghi âm từ Nantes Nantes [France, cities, port, Brittany]
 • Ghi âm từ Rennes Rennes [Cities - France]
 • Ghi âm từ Catwallon Catwallon [name]
 • Ghi âm từ Tunevel Tunevel [name]
 • Ghi âm từ Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • Ghi âm từ Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • Ghi âm từ Salaün Salaün
 • Ghi âm từ Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • Ghi âm từ Torreben Torreben
 • Ghi âm từ merdeiñ merdeiñ
 • Ghi âm từ landouzen landouzen
 • Ghi âm từ Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • Ghi âm từ 25,07 25,07
 • Ghi âm từ drumadoir drumadoir
 • Ghi âm từ Demat dit ! Demat dit !
 • Ghi âm từ Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • Ghi âm từ Merzhin Merzhin
 • Ghi âm từ Pinochet Pinochet
 • Ghi âm từ deur deur [preposition, noun, Door]
 • Ghi âm từ Quenven Quenven [name]
 • Ghi âm từ Guethen Guethen [Old Breton, name]
 • Ghi âm từ Uethen Uethen [Old Breton]
 • Ghi âm từ Iarnwallon Iarnwallon [Old Breton]
 • Ghi âm từ Maez an Aod Maez an Aod [toponyme]
 • Ghi âm từ Conan Conan [name, name -, male name]
 • Ghi âm từ Auel Auel [author, surname, Old Breton]
 • Ghi âm từ guascotou guascotou [Old Breton]
 • Ghi âm từ daliu daliu [Old Breton]
 • Ghi âm từ Denez Prigent Denez Prigent
 • Ghi âm từ Guorthigern Guorthigern [Vortigern, Arthurian, king]
 • Ghi âm từ Salaun Salaun
 • Ghi âm từ Domnonea Domnonea
 • Ghi âm từ Nevenoù Nevenoù
 • Ghi âm từ Ledav Ledav
 • Ghi âm từ Erispoe Erispoe
 • Ghi âm từ Nevenoe Nevenoe
 • Ghi âm từ Liger-Atlantel Liger-Atlantel

Phrases