Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ лелорхо лелорхо
 • Ghi âm từ Платон Платон [имена, dict_uk]
 • Ghi âm từ Гиппократ Гиппократ [имя собственное]
 • Ghi âm từ Шломо Шломо
 • Ghi âm từ Сигизмунд Сигизмунд [имена]
 • Ghi âm từ Сигизмунд Шломо Фрейд Сигизмунд Шломо Фрейд
 • Ghi âm từ Фрейд Фрейд [dict_uk]
 • Ghi âm từ Зигмунд Зигмунд [dict_uk]
 • Ghi âm từ Зигмунд Фрейд Зигмунд Фрейд [имя собственное, психология]
 • Ghi âm từ Цинциннати Цинциннати
 • Ghi âm từ лекха лекха
 • Ghi âm từ вайн вайн
 • Ghi âm từ х1ета х1ета [значит]
 • Ghi âm từ кхети кхети [понимаешь]
 • Ghi âm từ очакъ очакъ
 • Ghi âm từ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • Ghi âm từ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • Ghi âm từ ант ант
 • Ghi âm từ Шарам Шарам
 • Ghi âm từ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Ghi âm từ сагалмат сагалмат
 • Ghi âm từ сарап сарап
 • Ghi âm từ сенаш долу сенаш долу
 • Ghi âm từ стимурха стимурха
 • Ghi âm từ талор дан талор дан
 • Ghi âm từ текхамдин текхамдин
 • Ghi âm từ тешан тешан
 • Ghi âm từ тобалкх тобалкх
 • Ghi âm từ тoгІе тoгІе
 • Ghi âm từ токх токх
 • Ghi âm từ токхалла токхалла
 • Ghi âm từ токхам токхам
 • Ghi âm từ токхе токхе
 • Ghi âm từ толамах воьлла толамах воьлла
 • Ghi âm từ толкха лен толкха лен
 • Ghi âm từ толкха лер толкха лер
 • Ghi âm từ толкханиг толкханиг
 • Ghi âm từ толур доцу толур доцу
 • Ghi âm từ тонка тонка [dict_uk]
 • Ghi âm từ тохара тохара
 • Ghi âm từ турмал турмал
 • Ghi âm từ тхи тхи
 • Ghi âm từ тIамарийн тIамарийн
 • Ghi âm từ тIергIа тIергIа
 • Ghi âm từ тIеххасто тIеххасто
 • Ghi âm từ тIие тIие
 • Ghi âm từ тІорказ тІорказ
 • Ghi âm từ улхан моз улхан моз
 • Ghi âm từ улх улх
 • Ghi âm từ уче уче