Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Баркал хьун Баркал хьун
 • Ghi âm từ барх1 барх1
 • Ghi âm từ ติคตามครับ ติคตามครับ
 • Ghi âm từ велало велало
 • Ghi âm từ 1ин 1ин
 • Ghi âm từ 1у
 • Ghi âm từ 1аха 1аха
 • Ghi âm từ 1ам 1ам
 • Ghi âm từ х1иль х1иль
 • Ghi âm từ очакъ очакъ
 • Ghi âm từ яь1на яь1на
 • Ghi âm từ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • Ghi âm từ ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • Ghi âm từ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • Ghi âm từ ант ант
 • Ghi âm từ Шарам Шарам
 • Ghi âm từ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Ghi âm từ остдалар остдалар
 • Ghi âm từ сагалмат сагалмат
 • Ghi âm từ сарап сарап
 • Ghi âm từ селасат селасат
 • Ghi âm từ сенаш долу сенаш долу
 • Ghi âm từ сендарг сендарг
 • Ghi âm từ стимурха стимурха
 • Ghi âm từ дейоьхь дейоьхь
 • Ghi âm từ сурсат сурсат
 • Ghi âm từ таьлланг таьлланг
 • Ghi âm từ талор талор
 • Ghi âm từ талор дан талор дан
 • Ghi âm từ тардан тардан
 • Ghi âm từ тарса тарса
 • Ghi âm từ тахханалц тахханалц
 • Ghi âm từ текх текх
 • Ghi âm từ текхамдин текхамдин
 • Ghi âm từ дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • Ghi âm từ терзанан барам терзанан барам
 • Ghi âm từ терхи терхи
 • Ghi âm từ тешан тешан
 • Ghi âm từ тида тида
 • Ghi âm từ тидамза тидамза
 • Ghi âm từ дийнаташ тила дийнаташ тила
 • Ghi âm từ тиладала тиладала
 • Ghi âm từ ткъаршин де ткъаршин де
 • Ghi âm từ ткъайоьсна ткъайоьсна
 • Ghi âm từ ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • Ghi âm từ ткъес детта ткъес детта
 • Ghi âm từ тобалкх тобалкх
 • Ghi âm từ товбуц товбуц
 • Ghi âm từ товрат товрат
 • Ghi âm từ тoгІе тoгІе