Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ zaggoom zaggoom
 • Ghi âm từ zaharu zaharu
 • Ghi âm từ zaithooni zaithooni
 • Ghi âm từ zaithooni gas zaithooni gas
 • Ghi âm từ zakham zakham
 • Ghi âm từ zamaan zamaan
 • Ghi âm từ zamaanee zamaanee
 • Ghi âm từ zamaanvee zamaanvee
 • Ghi âm từ zanjabeel zanjabeel
 • Ghi âm từ zaraafaa zaraafaa
 • Ghi âm từ zeenaiytherikurun zeenaiytherikurun
 • Ghi âm từ zibu zibu
 • Ghi âm từ zikuru zikuru
 • Ghi âm từ zimmaa zimmaa
 • Ghi âm từ zimmaadhaaru zimmaadhaaru
 • Ghi âm từ ziney ziney
 • Ghi âm từ ziraa-aa ziraa-aa
 • Ghi âm từ ziraa-athu ziraa-athu
 • Ghi âm từ ziyaaraiy ziyaaraiy
 • Ghi âm từ ziyaaraiykurun ziyaaraiykurun
 • Ghi âm từ zuhulu zuhulu
 • Ghi âm từ zuhurathu zuhurathu
 • Ghi âm từ zumurradhu zumurradhu
 • Ghi âm từ zuvaabukurun zuvaabukurun
 • Ghi âm từ zuvaan zuvaan
 • Ghi âm từ zuvaanaa zuvaanaa
 • Ghi âm từ zuvaanun zuvaanun
 • Ghi âm từ zuvaari zuvaari
 • Ghi âm từ Shukriyyaa Shukriyyaa
 • Ghi âm từ ދިވެހ ދިވެހ [language name]
 • Ghi âm từ ge ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • Ghi âm từ faru faru
 • Ghi âm từ befalu befalu
 • Ghi âm từ don miha don miha
 • Ghi âm từ madirige madirige [mosquito net]
 • Ghi âm từ hunani hunani
 • Ghi âm từ kuda kuda [horse, Animal]
 • Ghi âm từ mihaaru mihaaru
 • Ghi âm từ nama nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake, time]
 • Ghi âm từ nang nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • Ghi âm từ kani kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • Ghi âm từ etere etere [sostantivo]
 • Ghi âm từ berufarai berufarai
 • Ghi âm từ gifili gifili
 • Ghi âm từ Dani Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • Ghi âm từ heo heo [pig, Pork]
 • Ghi âm từ ma ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • Ghi âm từ Ena Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • Ghi âm từ mina mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • Ghi âm từ kale kale [food, vegetables]

Cụm Từ

 • Ghi âm từ As salam alai kum As salam alai kum [Khác]