Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ در امن و امان بودن در امن و امان بودن
 • Ghi âm từ امن و امان امن و امان
 • Ghi âm từ گریانند،‏ گریانند،‏
 • Ghi âm từ نیگو نیگو
 • Ghi âm từ گرفتیا گرفتیا
 • Ghi âm từ وفّر وفّر
 • Ghi âm từ پیکرشان پیکرشان
 • Ghi âm từ جامعه شناسی جامعه شناسی
 • Ghi âm từ سنکرون شدن سنکرون شدن [synchronized]
 • Ghi âm từ سوخت گذاری سوخت گذاری
 • Ghi âm từ همذات پنداری همذات پنداری
 • Ghi âm từ رندی رندی
 • Ghi âm từ ابواحیحه ابواحیحه
 • Ghi âm từ شیرکی‌پیچ شیرکی‌پیچ
 • Ghi âm từ سوماک رندی سوماک رندی
 • Ghi âm từ خفیر خفیر
 • Ghi âm từ ملوّنه ی ملوّنه ی
 • Ghi âm từ سَوک سَوک
 • Ghi âm từ کپنک کپنک
 • Ghi âm từ مُلهَم مُلهَم
 • Ghi âm từ بنی عدی بنی عدی
 • Ghi âm từ بنی_زهره بنی_زهره
 • Ghi âm từ ببرد ببرد
 • Ghi âm từ معتل معتل
 • Ghi âm từ تورو تورو
 • Ghi âm từ نوبته نوبته
 • Ghi âm từ جبل‌الصارق جبل‌الصارق
 • Ghi âm từ Rabia al Adawiya Al Qadsiyya Rabia al Adawiya Al Qadsiyya
 • Ghi âm từ دقیقت دقیقت
 • Ghi âm từ داست داست
 • Ghi âm từ ‌جنگد ‌جنگد
 • Ghi âm từ مذهبت مذهبت
 • Ghi âm từ Huault Huault
 • Ghi âm từ سرتم سرتم
 • Ghi âm từ برجیدن برجیدن
 • Ghi âm từ انبیل انبیل
 • Ghi âm từ جادوی جادوی
 • Ghi âm từ کادوی کادوی
 • Ghi âm từ هلمت هلمت
 • Ghi âm từ ریای ریای
 • Ghi âm từ ضیح ضیح
 • Ghi âm từ تاسفی تاسفی
 • Ghi âm từ رپرتوار رپرتوار
 • Ghi âm từ رسه رسه
 • Ghi âm từ مولمه مولمه
 • Ghi âm từ زنیان زنیان
 • Ghi âm từ سینارالپ سینارالپ
 • Ghi âm từ کالت کالت
 • Ghi âm từ تعداری تعداری
 • Ghi âm từ احظه احظه

Phrases

 • Ghi âm từ سحر‌زند سحر‌زند [Other]
 • Ghi âm từ اوریاها گفتند: ((آه، شگفت آور نیست که... اوریاها گفتند: ((آه، شگفت آور نیست که... [Other]
 • Ghi âm từ اوریاد اوریاد [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ به حضور تو کمال خوشی است به حضور تو کمال خوشی است [Quotations]
 • Ghi âm từ مجبول مجبول [Other]
 • Ghi âm từ قعیقعان قعیقعان [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ معیر معیر [Other]
 • Ghi âm từ سربلندی قلبش بود سربلندی قلبش بود [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ مهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ بیمرستاه بیمرستاه [Other]
 • Ghi âm từ پندر پندر [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • Ghi âm từ ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • Ghi âm từ باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • Ghi âm từ دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • Ghi âm từ آدارایل آدارایل [Other]