Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ به صورت حضوری به صورت حضوری
 • Ghi âm từ فضولی کردن فضولی کردن
 • Ghi âm từ فضولی فضولی
 • Ghi âm từ اِیتان اِیتان
 • Ghi âm từ ذهنمان ذهنمان
 • Ghi âm từ گمانی گمانی
 • Ghi âm từ دیارش دیارش
 • Ghi âm từ یکمک یکمک
 • Ghi âm từ بشو بشو
 • Ghi âm từ مارتا مارتا
 • Ghi âm từ چیرو چیرو
 • Ghi âm từ تخم آفتابگردان تخم آفتابگردان
 • Ghi âm từ دلگی دلگی
 • Ghi âm từ حِرَف حِرَف
 • Ghi âm từ تف دادن تف دادن
 • Ghi âm từ صنح صنح
 • Ghi âm từ ها را در افراد اطراف ما دیده اید ها را در افراد اطراف ما دیده اید
 • Ghi âm từ قرانت قرانت
 • Ghi âm từ سؤاتومﻴت سؤاتومﻴت
 • Ghi âm từ چلیک چلیک
 • Ghi âm từ مارین کارمیتز مارین کارمیتز
 • Ghi âm từ تیموتائوس تیموتائوس
 • Ghi âm từ فراپ فراپ
 • Ghi âm từ عه عه
 • Ghi âm từ ابوا ابوا
 • Ghi âm từ منقصت منقصت
 • Ghi âm từ مهرانا مهرانا
 • Ghi âm từ کارایب کارایب
 • Ghi âm từ قرنتیان قرنتیان
 • Ghi âm từ مستوسق مستوسق
 • Ghi âm từ مقرّله مقرّله [کسی که اقرار به نفع اوست ، اقرار ش, اقراربه نفع او ،]
 • Ghi âm từ وگان وگان
 • Ghi âm từ شهویه شهویه
 • Ghi âm từ ننه‌ها ننه‌ها
 • Ghi âm từ رجعیه رجعیه
 • Ghi âm từ ترقیان ترقیان [روستایی در ایران/Village in Iran]
 • Ghi âm từ مایورکا مایورکا
 • Ghi âm từ بفرس بفرس
 • Ghi âm từ تموج تموج
 • Ghi âm từ رخاء رخاء
 • Ghi âm từ شبنم عسل شبنم عسل
 • Ghi âm từ هدایتت  هدایتت 
 • Ghi âm từ   خشمگینی   خشمگینی
 • Ghi âm từ توست توست
 • Ghi âm từ گفتارمون گفتارمون
 • Ghi âm từ آئین دفتر مااست آئین دفتر مااست
 • Ghi âm từ ورزیدم ورزیدم
 • Ghi âm từ پوف فیل پوف فیل
 • Ghi âm từ غلط صحیح غلط صحیح
 • Ghi âm từ گربگان گربگان

Phrases

 • Ghi âm từ پنینی پنینی [Other]
 • Ghi âm từ نخود نخود هرکه رود خانه‌ی خود نخود نخود هرکه رود خانه‌ی خود [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ به خدا می‌سپارمتان به خدا می‌سپارمتان [Other]
 • Ghi âm từ تا تنور داغه، نون رو بچسبون تا تنور داغه، نون رو بچسبون [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ !خب، بعد؟ !خب، بعد؟ [Other]
 • Ghi âm từ موسی بن عمران موسی بن عمران [Other]
 • Ghi âm từ مس مري، من از تو تشكر كنم مس مري، من از تو تشكر كنم [Other]
 • Ghi âm từ مهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ حیازت مباحات حیازت مباحات [Banking Phrases]
 • Ghi âm từ تنالگان تنالگان [Other]
 • Ghi âm từ nikan nikan [Other]
 • Ghi âm từ کوئیتز کوئیتز [Other]
 • Ghi âm từ پسیکانالیزم پسیکانالیزم [Other]
 • Ghi âm từ Abdolnaser Abdolnaser [Title]
 • Ghi âm từ پاینکن پاینکن [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ هجویری هجویری [Title]
 • Ghi âm từ مرتهن مرتهن [Scientific/Medical terms]
 • Ghi âm từ کامپالا کامپالا [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ماللهند ماللهند [Other]
 • Ghi âm từ هزمونی هزمونی [Other]
 • Ghi âm từ سمحاق سمحاق [Other]
 • Ghi âm từ اویسا اویسا [Other]
 • Ghi âm từ لنیارد لنیارد [Other]
 • Ghi âm từ موجد حق موجد حق [Scientific/Medical terms]
 • Ghi âm từ  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [Other]
 • Ghi âm từ پوستیں بہر دے امد نے بہار پوستیں بہر دے امد نے بہار [Other]
 • Ghi âm từ خلوت از اغیار نے زیار خلوت از اغیار نے زیار [Other]
 • Ghi âm từ زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • Ghi âm từ ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • Ghi âm từ دید آں باشد کہ دید دوست است دید آں باشد کہ دید دوست است [Other]
 • Ghi âm từ باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • Ghi âm từ ظاہرش را پشہء ارد بچرخ ظاہرش را پشہء ارد بچرخ [Other]
 • Ghi âm từ دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • Ghi âm từ کار امروز را به فردا نینداز کار امروز را به فردا نینداز [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ نمک رو زخم پاشیدن نمک رو زخم پاشیدن [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ او مثل وروره جادو است او مثل وروره جادو است [Everyday Phrases]