Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

  • Ghi âm từ jokirapu jokirapu
  • Ghi âm từ merirapu merirapu
  • Ghi âm từ eteerinen eteerinen [adjektiivi]
  • Ghi âm từ lierot lierot
  • Ghi âm từ yrittää yrittää [verbi]
  • Ghi âm từ miekkakala miekkakala

Phrases

  • Ghi âm từ vaihdetaan englantiin vaihdetaan englantiin [Everyday Phrases]
  • Ghi âm từ toukokuun alussa toukokuun alussa [Other]
  • Ghi âm từ painettu sana painettu sana [Other]