Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

  • Ghi âm từ homoseksuaalinen homoseksuaalinen
  • Ghi âm từ homobaari homobaari
  • Ghi âm từ vissi vissi [calf]
  • Ghi âm từ naiva naiva
  • Ghi âm từ Musiikkitalo Musiikkitalo [helsinki]