Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ grillimakkara grillimakkara
 • Ghi âm từ kalatiski kalatiski
 • Ghi âm từ poulukka poulukka
 • Ghi âm từ Asutteko Asutteko
 • Ghi âm từ käydä työssä käydä työssä
 • Ghi âm từ mennä työhön mennä työhön
 • Ghi âm từ salaatii salaatii
 • Ghi âm từ Eloa Gomes Eloa Gomes
 • Ghi âm từ luiskella luiskella
 • Ghi âm từ luestella luestella
 • Ghi âm từ Rasmus Schüller Rasmus Schüller
 • Ghi âm từ Robert Taylor Robert Taylor [cricket]
 • Ghi âm từ Daniel Michael O'Shaughnessy Daniel Michael O'Shaughnessy
 • Ghi âm từ lumentyännin lumentyännin [dialectal form]