Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ 你一直走到红绿灯拐向左走 你一直走到红绿灯拐向左走
 • Ghi âm từ 初年 初年
 • Ghi âm từ 詠
 • Ghi âm từ Wengang Wengang
 • Ghi âm từ 但是分开老师的高科技的方式 但是分开老师的高科技的方式
 • Ghi âm từ 那迦 那迦
 • Ghi âm từ ni hao ni hao
 • Ghi âm từ Qiang Huang Qiang Huang
 • Ghi âm từ 賊牯 賊牯
 • Ghi âm từ 壮牯 壮牯
 • Ghi âm từ 晚头 晚头
 • Ghi âm từ 平江 平江
 • Ghi âm từ 贾岛 贾岛 [中国, 唐朝, 诗人, poet, Tang Dynasty, China]
 • Ghi âm từ 浊
 • Ghi âm từ 呆 [汉语, Chinese]
 • Ghi âm từ Amor Amor [love, romance, cariño, ternura, amour]
 • Ghi âm từ 硝
 • Ghi âm từ 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战! 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战!
 • Ghi âm từ 武漢肺炎 武漢肺炎
 • Ghi âm từ Liziqi Liziqi
 • Ghi âm từ 내이름 내이름
 • Ghi âm từ 蹄胯子 蹄胯子
 • Ghi âm từ 板罾 板罾
 • Ghi âm từ Zhilian Zhilian
 • Ghi âm từ Wewei Wewei
 • Ghi âm từ arduous arduous
 • Ghi âm từ 辇 [指示代词]
 • Ghi âm từ Fengxian Fengxian
 • Ghi âm từ Luoyang Luoyang [Geografie, toponiemen, China]
 • Ghi âm từ 屠睢 屠睢
 • Ghi âm từ 隱
 • Ghi âm từ 啦
 • Ghi âm từ 觜
 • Ghi âm từ 扵
 • Ghi âm từ 僊
 • Ghi âm từ 亝
 • Ghi âm từ 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • Ghi âm từ 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • Ghi âm từ 吗啡 吗啡
 • Ghi âm từ 人薓 人薓
 • Ghi âm từ 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • Ghi âm từ 人蓡 人蓡
 • Ghi âm từ 人葠 人葠
 • Ghi âm từ 人參 人參
 • Ghi âm từ 臉 [人體部位]
 • Ghi âm từ 癆
 • Ghi âm từ 老闆娘 老闆娘
 • Ghi âm từ 老板娘 老板娘
 • Ghi âm từ 老闆 老闆 [辦公室]
 • Ghi âm từ 老板 老板 [闽南-头家]