Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ بنامٚ می پئر و مأر بنامٚ می پئر و مأر
 • Ghi âm từ pog nmo thoin pog nmo thoin [Irish]
 • Ghi âm từ هلوچین هلوچین
 • Ghi âm từ الجاقبا الجاقبا [الجاقبا]
 • Ghi âm từ embora embora
 • Ghi âm từ bacchiad bacchiad
 • Ghi âm từ کتام کتام [کتام]
 • Ghi âm từ گیشبد گیشبد
 • Ghi âm từ gilaki gilaki
 • Ghi âm từ lüc lüc
 • Ghi âm từ badfila badfila
 • Ghi âm từ kөrc kөrc
 • Ghi âm từ Căf Căf
 • Ghi âm từ Căk Căk
 • Ghi âm từ Dөl'äzөn Dөl'äzөn
 • Ghi âm từ Tөk'ädөn Tөk'ädөn
 • Ghi âm từ Dim'ädөn Dim'ädөn
 • Ghi âm từ Xoš'ädөn Xoš'ädөn
 • Ghi âm từ Dөkөtөn Dөkөtөn
 • Ghi âm từ Kөtөn Kөtөn
 • Ghi âm từ Läbar Läbar
 • Ghi âm từ Muccө Muccө
 • Ghi âm từ Foduštөn Foduštөn
 • Ghi âm từ Luccө Luccө
 • Ghi âm từ Fuštөn Fuštөn
 • Ghi âm từ Väkөtөn Väkөtөn
 • Ghi âm từ Vakөtөn Vakөtөn
 • Ghi âm từ Vosusөn Vosusөn
 • Ghi âm từ Măsu Măsu
 • Ghi âm từ murju murju
 • Ghi âm từ Milöm Milöm
 • Ghi âm từ Miröm Miröm
 • Ghi âm từ Kөrä Kөrä
 • Ghi âm từ Kä
 • Ghi âm từ Kөlä'i Kөlä'i
 • Ghi âm từ Katөk Katөk
 • Ghi âm từ Kiš Kiš
 • Ghi âm từ Kөnduj Kөnduj
 • Ghi âm từ Kăs Kăs
 • Ghi âm từ Käpiš Käpiš
 • Ghi âm từ jif jif [food]
 • Ghi âm từ Kөtir Kөtir
 • Ghi âm từ Jurof Jurof
 • Ghi âm từ Jălөstөn Jălөstөn
 • Ghi âm từ Xurum Xurum
 • Ghi âm từ Jinjirë Jinjirë
 • Ghi âm từ Xurtăv Xurtăv
 • Ghi âm từ Xurxos Xurxos
 • Ghi âm từ Xăxur Xăxur
 • Ghi âm từ Xăl Jön Xăl Jön