Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ fekáliát fekáliát
 • Ghi âm từ fekáliák fekáliák
 • Ghi âm từ hangavari hangavari
 • Ghi âm từ kvaszinger kvaszinger
 • Ghi âm từ bábuinkat bábuinkat
 • Ghi âm từ csillaghalma csillaghalma
 • Ghi âm từ Murray Murray [surnames, male first name, surname, Last Name Family]
 • Ghi âm từ sosonok sosonok
 • Ghi âm từ komancsok komancsok
 • Ghi âm từ szerszámfaként szerszámfaként
 • Ghi âm từ rovarriasztókat rovarriasztókat
 • Ghi âm từ protalliumsejt protalliumsejt
 • Ghi âm từ prériállam prériállam
 • Ghi âm từ prériállamokban prériállamokban
 • Ghi âm từ narancseprek narancseprek
 • Ghi âm từ narancsepret narancsepret
 • Ghi âm từ narancseper narancseper
 • Ghi âm từ pózra pózra
 • Ghi âm từ oldalfekvő oldalfekvő
 • Ghi âm từ gyorstalpalónak gyorstalpalónak
 • Ghi âm từ rohammentővé rohammentővé
 • Ghi âm từ tormaásó tormaásó
 • Ghi âm từ tormaásóval tormaásóval
 • Ghi âm từ szagnyoma szagnyoma
 • Ghi âm từ szagnyomok szagnyomok
 • Ghi âm từ szagnyomokat szagnyomokat
 • Ghi âm từ aporétikus aporétikus
 • Ghi âm từ csan csan
 • Ghi âm từ arcizmaim arcizmaim
 • Ghi âm từ álmosolytól álmosolytól
 • Ghi âm từ kultúrközi kultúrközi
 • Ghi âm từ válaszmintázat válaszmintázat
 • Ghi âm từ válaszmintázatok válaszmintázatok
 • Ghi âm từ beskatulyázni beskatulyázni
 • Ghi âm từ megvetettet megvetettet
 • Ghi âm từ státuszkülönbség státuszkülönbség
 • Ghi âm từ mártírológia mártírológia
 • Ghi âm từ mártírológiai mártírológiai
 • Ghi âm từ életstratégiát életstratégiát
 • Ghi âm từ életstratégiák életstratégiák
 • Ghi âm từ áldozatszerep áldozatszerep
 • Ghi âm từ ügynökügy ügynökügy
 • Ghi âm từ ügynökügyet ügynökügyet
 • Ghi âm từ gazsulált gazsulált
 • Ghi âm từ tántoríthatatlanság tántoríthatatlanság
 • Ghi âm từ tántoríthatatlansága tántoríthatatlansága
 • Ghi âm từ koegzisztencia koegzisztencia
 • Ghi âm từ koegzisztenciában koegzisztenciában
 • Ghi âm từ Haáz Sándor Haáz Sándor
 • Ghi âm từ közösségkovácsolás közösségkovácsolás

Phrases

 • Ghi âm từ Hívja a rendõrséget! Hívja a rendõrséget! [Other]
 • Ghi âm từ Kérem, hívjon tűzoltókat! Kérem, hívjon tűzoltókat! [Other]
 • Ghi âm từ menj végig ezen a kereszteződés menj végig ezen a kereszteződés [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ menj végig ezen a zebráig menj végig ezen a zebráig [Other]
 • Ghi âm từ menj végig ezen az utcán. menj végig ezen az utcán. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ fordulj jobbra fordulj jobbra [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ fordulj vissza fordulj vissza [Other]
 • Ghi âm từ micsoda meglepetés! micsoda meglepetés! [Other]
 • Ghi âm từ Volt egyszer egy Amerika Volt egyszer egy Amerika [Other]
 • Ghi âm từ Volt egyszer egy Vadnyugat Volt egyszer egy Vadnyugat [Other]
 • Ghi âm từ A Jó, a Rossz és a Csúf A Jó, a Rossz és a Csúf [Other]
 • Ghi âm từ Egy maréknyi dollárért Egy maréknyi dollárért [Other]
 • Ghi âm từ Pár dollárral többért Pár dollárral többért [Other]
 • Ghi âm từ Mi a helyzet Mi a helyzet [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ a kutya megissza a vizet a kutya megissza a vizet [Other]
 • Ghi âm từ kurva istenit kurva istenit [Other]
 • Ghi âm từ A macska megissza a tejét A macska megissza a tejét [Other]
 • Ghi âm từ A macskák a mieink A macskák a mieink [Other]
 • Ghi âm từ A macska nem az enyém A macska nem az enyém [Other]
 • Ghi âm từ A macska az enyém A macska az enyém [Other]
 • Ghi âm từ A macska issza a tejedet A macska issza a tejedet [Other]
 • Ghi âm từ A fiú kutyája A fiú kutyája [Other]
 • Ghi âm từ A fiú megeszi az almáját A fiú megeszi az almáját [Other]
 • Ghi âm từ A könyv a tiéd A könyv a tiéd [Other]
 • Ghi âm từ A könyv az enyém A könyv az enyém [Other]
 • Ghi âm từ A sör a tiéd A sör a tiéd [Other]
 • Ghi âm từ Ő olvassa a könyveimet Ő olvassa a könyveimet [Other]
 • Ghi âm từ Ő a gyerekünk Ő a gyerekünk [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ A lovam az állat A lovam az állat [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Nagyon finom! Nagyon finom! [Other]