Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ A picsába A picsába [slang]
 • Ghi âm từ teremburáját teremburáját
 • Ghi âm từ Az áldóját Az áldóját [slang]
 • Ghi âm từ környezetkimélőbb környezetkimélőbb
 • Ghi âm từ környezetkimélőbbek környezetkimélőbbek
 • Ghi âm từ hőcserélőbe hőcserélőbe
 • Ghi âm từ nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő
 • Ghi âm từ lekondenzálódás lekondenzálódás
 • Ghi âm từ lekondenzálódása lekondenzálódása
 • Ghi âm từ hőerőgépekben hőerőgépekben
 • Ghi âm từ elpárologtató elpárologtató
 • Ghi âm từ körfolyamatának körfolyamatának
 • Ghi âm từ energiamérlege energiamérlege
 • Ghi âm từ energiamérlegük energiamérlegük
 • Ghi âm từ energiamérlegüket energiamérlegüket
 • Ghi âm từ gőzkondenzátort gőzkondenzátort
 • Ghi âm từ expandál expandál
 • Ghi âm từ elterjedő elterjedő
 • Ghi âm từ hűtőgépipar hűtőgépipar
 • Ghi âm từ hűtőgépiparban hűtőgépiparban
 • Ghi âm từ hűtőrendszerekben hűtőrendszerekben
 • Ghi âm từ befejeződéseként befejeződéseként
 • Ghi âm từ lekondenzált lekondenzált
 • Ghi âm từ fojtáson fojtáson
 • Ghi âm từ fojtószelep fojtószelep
 • Ghi âm từ fojtószelepen fojtószelepen
 • Ghi âm từ csőszűkítő csőszűkítő
 • Ghi âm từ csőszűkítőn csőszűkítőn
 • Ghi âm từ hűtővízzel hűtővízzel
 • Ghi âm từ csőkígyón csőkígyón
 • Ghi âm từ hőcserélőt hőcserélőt
 • Ghi âm từ kondenzátort kondenzátort
 • Ghi âm từ kondenzátorba kondenzátorba
 • Ghi âm từ hűtőkocsit hűtőkocsit
 • Ghi âm từ hűtőkocsik hűtőkocsik
 • Ghi âm từ hűtőkocsikat hűtőkocsikat
 • Ghi âm từ hűtőkocsikban hűtőkocsikban
 • Ghi âm từ cseppfolyósítás cseppfolyósítás
 • Ghi âm từ hűtővagon hűtővagon
 • Ghi âm từ hűtővagonok hűtővagonok
 • Ghi âm từ hűtővagonokat hűtővagonokat
 • Ghi âm từ hűtővagonokban hűtővagonokban
 • Ghi âm từ Miskolic Miskolic
 • Ghi âm từ zománcozással zománcozással
 • Ghi âm từ bronztárgyat bronztárgyat
 • Ghi âm từ bronztárgyakat bronztárgyakat
 • Ghi âm từ rézrozsda rézrozsda
 • Ghi âm từ vasrozsda vasrozsda
 • Ghi âm từ vasrozsdát vasrozsdát
 • Ghi âm từ rézanyagú rézanyagú

Phrases

 • Ghi âm từ Nyald ki a seggem! Nyald ki a seggem! [Other]
 • Ghi âm từ Regisztrálj te is! Regisztrálj te is! [Other]
 • Ghi âm từ Civil Elkötelezettség Mozgalom Civil Elkötelezettség Mozgalom [Other]
 • Ghi âm từ Ez a miénk Ez a miénk [Other]
 • Ghi âm từ Ez nem a tiéd Ez nem a tiéd [Other]
 • Ghi âm từ Ez nem a miénk Ez nem a miénk [Other]
 • Ghi âm từ Olvasom a nő újságját Olvasom a nő újságját [Other]
 • Ghi âm từ Iszom a kávédat. Iszom a kávédat. [Drinking & Dining]
 • Ghi âm từ Iszom a teámat Iszom a teámat [Other]
 • Ghi âm từ Megiszom a vizet Megiszom a vizet [Other]
 • Ghi âm từ A kávéját iszom A kávéját iszom [Other]
 • Ghi âm từ A tiéd vagyok A tiéd vagyok [Other]
 • Ghi âm từ A lovai vizet isznak A lovai vizet isznak [Other]
 • Ghi âm từ A macskája iszik A macskája iszik [Other]
 • Ghi âm từ A macskái vizet isznak A macskái vizet isznak [Other]